utolsó frissítés: 2018.10.11,


1.    Személyi adatok:

Születés ideje, helye: 1953. november 11. Szováta, Maros megye, Románia.
Lakhely: RO 400358 Kolozsvár, Gheorghe Dima u. 10/28.
Telefon: 00-40-364-143884
E-mail: veresskaroly53@gmail.com; veress.karoly@ubbcluj.ro
Munkahely: Kolozsvár, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, egyetemi tanár
Munkahelyi cím: RO 400084 Kolozsvár, Kogălniceanu u. 1.
Szakterület: szemiotika, ismeretfilozófia, filozófiai hermeneutika, kommunikáció és kultúra hermeneutikája 

2.    Tanulmányok

Doktori képzés:
• 1998: a filozófiai tudományok doktora (érték-, kultúr- és történelemfilozófia), (doktori szakdolgozat: A nemzedékváltás szerepe a kultúrában; témavezető: dr. Gáll Ernő egyetemi tanár); BBTE, Kolozsvár

Oktatói képesítés:
• 1990: tanári I. fokozat, (szakdolgozat: A tudományos tény. Elméleti-módszertani tanulmány; témavezető: dr. Balázs Sándor egyetemi tanár), BBTE, Kolozsvár
• 1985: tanári II. fokozat, BBTE, Kolozsvár
• 1980: véglegesítő vizsga, Bukaresti Egyetem, Bukarest
• 1975–1976: filozófiatanári képzés, BBTE, Kolozsvár

Egyetemi tanulmányok:
•1972–1976: Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Történelem és Filozófia Kar, Filozófia szak, (Szociológia kiegészítő szak); 1976 államvizsga, (szakdolgozat: A hegeli és a marxi történelemfelfogás összehasonlító tárgyalása; témavezető: dr. Tóth Sándor egyetemi docens)

Középfokú tanulmányok:
•1968–1972: Elméleti Líceum, Szováta; 1972 érettségi

3.    Foglalkozás, munkahelyek

• 2011-től egyetemi tanár, Magyar Filozófiai Intézet, Történelem és Filozófia Kar, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
• 2008-tól doktori témavezető, Filozófiai Doktori Iskola, Történelem és Filozófia Kar, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• 2004–2011: egyetemi tanár, Szisztematikus Filozófia Tanszék, Történelem és Filozófia Kar, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
• 2000–2004: egyetemi docens, Szisztematikus Filozófia Tanszék, Történelem és Filozófia Kar, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
• 1993–2000: egyetemi adjunktus, Szisztematikus Filozófia Tanszék, Történelem és Filozófia Kar, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
• 1992–1993: társult egyetemi oktató, Szisztematikus Filozófia Tanszék, Történelem és Filozófia Kar, Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• 1976–1993: középiskolai filozófiatanár, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye.

Más felsőoktatási intézményben:

• 2002–2008: társult egyetemi oktató, Műszaki és Humántudományok Kar, Sapientia‒EMTE, Marosvásárhely, társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok szak
• 2000–2007: társult egyetemi oktató, Filozófia Tanszék, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, filozófia szak

4.    Szakmai tapasztalat, kutatási területek

Oktatási tevékenység

Oktatott tárgyak 
• Alapképzés (BM): Kritikai gondolkodás és érvelés, Szemiotika, Ismeretelmélet, Filozófiai hermeneutika, Társadalmi tudásrendszerek
• Mesterképzés (MA): Kommunikáció hermeneutikája, Kultúra hermeneutikája (magyar és román nyelven), Értelmezési eljárások a kultúrában
• Filozófiai Doktori Iskola (PHD): Hagyomány és történetiség a kortárs kultúrában (magyar és román nyelven); A tudományos kutatás és szakdolgozatírás módszertana.

Szakirányítás: 
• 99 államvizsga szakdolgozat; 45 mesterképzős disszertáció; 23 I. fokozati tanári szakdolgozat.

Doktori témavezetés (Filozófia szakterület, magyar és román nyelven): 
• 40 témavezetés; 22 nyilvános védés.

Szakmai mobilitás:
• 2017 szeptember, Erasmus+ mobilitás, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, BTK, Filozófia Intézet, Budapest
• 2003 március, CEEPUS mobilitás, Miskolci Egyetem, BTK, Miskolc
• 2002 március, április, CEEPUS mobilitás, Comenius Egyetem, BTK, Pozsony; Miskolci Egyetem, BTK, Miskolc 
• 2001 március, CEEPUS mobilitás, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szeged
• 1997 augusztus, Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolci Nemzetközi Nyári Egyetem, Miskolc.
• 1990 augusztus, Társadalomtudományi Nyári Egyetem, MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest ‒ Ráckeve.

Oktatás- és kutatásszervezési tevékenység
• 2016-tól doktori tanácsi tag, BBTE, Egyetemi Doktori Tanács
• 2011-től igazgató, BBTE, Filozófiai Doktori Iskola
• 2011–2012: intézetvezető professzor, BBTE, Magyar Filozófiai Intézet
• 2009-től igazgató, BBTE, Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont (CFA)
• 2008–2012: filozófiatanár-továbbképzés felelőse, BBTE, Tanárképző Intézet 
• 2008–2009: intézetvezető professzor, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport
• 2007–2011: tanszékvezető professzor, BBTE, Szisztematikus Filozófia Tanszék
• 2000–2016: egyetemi szenátusi tag, BBTE Szenátusa
• 2000–2012: filozófiai magiszteri képzés (MA) felelőse (2008–2012, Alkalmazott filozófiai kutatások; 2005–2008, A kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái; 2000–2005, Hermeneutika és kultúra magyar nyelvű mesterképzők)
• 1996-tól kari tanácsi tag, BBTE, Történelem és Filozófia Kar 
• 1996–2011: magyar tagozatfelelős, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport
Szakmai értékelés és minőségbiztosítás:
• 2012–2016; 2016-tól Filozófiai Szakbizottsági tag, Egyetemi Címeket, Okleveleket és Bizonyítványokat Hitelesítő Országos Tanács (CNATDCU), Bukarest
• 2010–2012: kutatási projekt-értékelő, Országos Tudományos Kutatási Tanács (CNCS), Bukarest
• 2008–2012: szakértő, értékelő, Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS), Bukarest
Egyéni kutatások:

Kutatási szakterület: 
• A megismerés, a kommunikáció és a kultúra szemiotikai és hermeneutikai kérdései
• A hermeneutikai szemlélet érvényesítése az erdélyi magyar kulturális hagyomány újraértelmezésében
• Kisebbségfilozófiai és alkalmazott filozófiai kutatások

Kutatói ösztöndíjak:
2012: Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA, 2 hónap senior kutatói ösztöndíj; kutatási téma: A hatékony kommunikációtól a megértő kommunikációig; kutatóhely: ELTE, BTK Filozófia Intézet; kutatásvezető: dr. Fehér M. István akadémikus; kuratóriumi döntés: 2011.10.18.
2010: Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA, 1 hónap senior kutatói ösztöndíj; kutatási téma: Az értelmezés lehetőségei és határai; kutatóhely: ELTE, BTK Filozófia Intézet; kutatásvezető: dr. Fehér M. István akadémikus; kuratóriumi döntés: 2009.11.17.
2004: Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA, 1 hónap senior kutatói ösztöndíj; kutatási téma: A hagyományos ismeretfilozófiai kérdések újragondolása hermeneutikai nézőpontból; kutatóhely: ELTE, BTK Filozófia Intézet; kutatásvezető: dr. Kelemen János egyetemi tanár; kuratóriumi döntés: 2003.11.18.
2003–2004: Sapientia Alapítvány–KPI, 6 hónap kutatói ösztöndíj; kutatási téma: A megismerés és a megértés viszonya a filozófiai hermeneutika nézőpontjából. Szaklektor: dr. Fehér M. István egyetemi tanár; 1916/2003.12.19. sz. szerződés
2001–2002: Arany János Közalapítvány, MTA, 12 hónap kutatói ösztöndíj; kutatási téma: A nemzedékváltások vizsgálata a két világháború közötti romániai magyar kultúrában. Hermeneutikai megközelítés. Ösztöndíjszerződés: 2001.06.29.
2001–2002: Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA, 2 hónap senior kutatói ösztöndíj; kutatási téma: A hagyományos ismeretfilozófiai kérdések újragondolása hermeneutikai nézőpontból; kutatóhely: MTA Filozófiai Intézet; ELTE, BTK Filozófia Intézet; kutatásvezető: dr. Kelemen János egyetemi tanár; kuratóriumi döntés: 2001.03.07.
2001: Sapientia Alapítvány–KPI, 6 hónap kutatói ösztöndíj; kutatási téma: Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei. Szaklektor: dr. Balázs Sándor egyetemi tanár; 23/2001.01.24. sz. szerződés
2000: Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA, 1 hónap senior kutatói ösztöndíj; kutatási téma: Az alkalmazás kérdése hermeneutikai megközelítésben; kutatóhely: Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest; kutatásvezető: dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár; kuratóriumi döntés: 2000.03.09.
2000: Europa Institut, Budapest, 1 hónap kutatói ösztöndíj. Kutatási téma: Kisebbségfilozófiai kérdések.
1998: Nyílt Társadalomért Alapítvány, Kolozsvár, doktorátusi ösztöndíj; kuratóriumi döntés: 1998.11.06.
1998: OM, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2 hónap kutatói ösztöndíj; kutatási téma: Nemzedékváltások a kultúrában; fogadó intézmény: Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest; kutatásvezető: dr. Fabiny Tibor egyetemi docens
1996: OM, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1 hónap kutatói ösztöndíj; kutatási téma: Az idő kérdése fenomenológiai és hermeneutikai horizontban; fogadó intézmény: Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest; kutatásvezető: dr. Fabiny Tibor egyetemi docens; 578/1995. sz. szerződés
1995: Europa Institut, Budapest, 1 hónap kutatói ösztöndíj; kutatási téma: A modernitásra jellemző kultúra-koncepciók. 504/1995. sz. szerződés

Projektvezető – Közös kutatási projektek doktoranduszok és mesterképzős hallgatók részvételével:

2015–2016: Arról, ami kimondhatatlan. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Támogató: Bolyai Társaság; Bethlen Gábor Alap, 3042/2015, 1945/2016 sz.
2013–2014: Az igazság történései. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Támogató: Bolyai Társaság; Bethlen Gábor Alap, azonosító: MKO-KP-1-2014/1-000149.
2011–2012: A megfordíthatóság értelemdimenziói. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Támogató: Bolyai Társaság; Bethlen Gábor Alap, 5309/2013 sz.
2010–2011: A végesség tapasztalata. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Támogató: Szülőföld Alap, RO129157-060 reg. kód, 6317/2010 sz.
2009–2010: A hozzátartozás struktúrái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Támogató: Szülőföld Alap, RO129157-055 reg. kód, 2923/2/2009 sz.
2008–2009: A távolság antinómiái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Támogató: Szülőföld Alap, RO129157-053 reg. kód, 4694/1/2008 sz.
2007–2008: Az interkulturalitás – filozófiai és interdiszciplináris megközelítésben. Alkalmazott filozófiai kutatások. Támogató: Szülőföld Alap, RO129157-041 reg. kód, 5287/2007 sz.
2006–2007: Szempontok a filozófiai nyelvprobléma vizsgálatához. Támogató: Illyés Közalapítvány, 06-2-5-104 reg. kód, 2215/990/2006 sz.
2004–2006: Kommunikáció és interkulturalitás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. KMEI program a mesterképzők támogatására, 27/2005 sz. 
2004–2004: Szempontok a filozófiai igazságkérdés vizsgálatához. Támogató: Illyés Közalapítvány, 04-2-5-212 reg. kód, 2215-805-2004 sz.
2001–2002: Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához. Támogató: Illyés Közalapítvány.
2001–2002: Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Támogató: Sapientia Alapítvány–KPI, 23/2001 sz.

Részvétel közös kutatási projektekben:

2012–2015: doktori kutatási témavezető; Sikeres fiatal kutatók ‒ szakmai pályák interdiszciplináris és internacionális kontextusban, POSDRU/159/1.5/S/132400 sz. doktori közös kutatási projekt. Társfinanszírozó: Európai Szociális Alap.
2011–2014: doktori kutatási témavezető; Magasfokú emberi erőforrásképzés a kiválóságot érvényesítő doktori és posztdoktori programok alapján, POSDRU/159/1.5/S/133391 sz. doktori közös kutatási projekt. Társfinanszírozó: Európai Szociális Alap.
2010–2013: doktori kutatási témavezető; Modern doktori képzések: nemzetköziesítés és interdiszciplinaritás, POSDRU/107/1.5/S/76841 sz. doktori közös kutatási projekt. Társfinanszírozó: Európai Szociális Alap.
2009–2012: doktori kutatási témavezető; Újító jellegű doktori tanulmányok a tudáselvű társadalomban, POSDRU/88/1.5/S/60185 sz. doktori közös kutatási projekt. Társfinanszírozó: Európai Szociális Alap.
2008–2011: doktori kutatási témavezető; A doktori képzés mint fő tényező a társadalmi-gazdasági és a humán tudományi kutatások fejlesztésében, POSDRU/6/1.5/S/4 sz. doktori közös kutatási projekt. Társfinanszírozó: Európai Szociális Alap.
2008–2010: Politika, identitás, etnopolitika, 1/0733/2008 sz. nemzetközi projekt. Projektvezető: dr. Németh István egyetemi docens, Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézete, Közép-Európai Tanulmányok Kar, Konstantin Egyetem, Nyitra, Szlovákia; Kutatási téma: Az „inter” problémája hermeneutikai nézőpontból.
2007–2008: A nemzeti kisebbségek/nemzetiségek problémája a magyar liberalizmus hagyományában, C/12/2007 sz. nemzetközi projekt. Projektvezető: dr. Demeter M. Attila egyetemi adjunktus. Résztvevők: BBTE, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, MTA, Pro Philosophia Alapítvány, EME kutatói. Kutatási téma: A liberális hagyomány értelmezési horizontjai a két világháború közötti romániai magyar kultúrában.
2006–2007: The Role of Philosophy in Changing the Mentalities and the Democratisation of the Public Sphere, SRO 100-06-GR-070/2006.08.10. sz. nemzetközi projekt. Projektvezető: dr. Sandu Frunză egyetemi docens, SACRI Társaság, Kolozsvár. Támogató: AEÁ nagykövetsége; Kutatási téma: A filozófiai képzés szerepe a mentalitásváltásban.
2002–2004: Kultúra és civil társadalom. A modernitás politikai és esztétikai stratégiái, 60/141/2003. sz. CNCSIS kutatási projekt. Projektvezető: dr. Dan Eugen Raţiu egyetemi docens, BBTE, Szisztematikus Filozófia Tanszék. Kutatási téma: A kisebbségi létparadoxon értelmezési horizontjai.
2000–2003: Fejezetek a magyarországi filozófia történetéből, FKFP 01.02/2000. (OTKA) nyt. sz. nemzetközi kutatási projekt. Projektvezető: dr. Veres Ildikó egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Filozófiatörténeti Tanszék. Kutatási téma: Makkai Sándor kisebbségszemléletének filozófiai vetületei.
1994–1996: Kulturális kölcsönhatások kutatási program. Projektvezetők: dr. Csizmadia Sándor egyetemi tanár (Pécs), dr. Cs. Gyímesi Éva egyetemi tanár (Kolozsvár). Résztvevők a BBTE, Kolozsvár, JPTE, Pécs, Román Akadémia kutatói. Támogató: Collegium Transsylvanicum Alapítvány; Kutatási téma: Szemiotikai, antropológiai, hermeneutikai kultúrakoncepciók.
1990–1993: Antropológiai és társadalomfilozófiai kutatások, Interdialog Társaság, Kommunikációs Antropológia Munkacsoport, Csíkszereda.
1985–1989: Tudományfilozófiai kutatások, Tudományelméleti Műhely, Sepsiszentgyörgy.

Tudományos rendezvények

Tudományos rendezvények szervezése

2018. május 4.: Doktori kutatások a tudásalapú társadalomban. Doktorandusz konferencia, Filozófiai Doktori Iskola, BBTE, Kolozsvár.
2017. május 5.: Újító törekvések a filozófiai doktori kutatásokban. Doktorandusz konferencia, Filozófiai Doktori Iskola, BBTE, Kolozsvár.
2016. október 21–22: Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd V. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár; BT szervezőbizottsági tag.
2016. április 22.: A filozófiai doktori kutatások elméleti és gyakorlati vonatkozásai. Doktorandusz konferencia, Filozófiai Doktori Iskola, BBTE, Kolozsvár.
2015. november 6–7: Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd IV. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár; BT szervezőbizottsági tag.
2015. május 8.: A filozófiai doktori kutatások kritikai és konstruktív összetevői. Doktorandusz konferencia, Filozófiai Doktori Iskola, BBTE, Kolozsvár.
2015. március 27–28.: ‒ Találkozáspontok. Magyarországi és romániai doktoranduszok közös konferenciája, Kolozsvár. DOSZ, RODOSZ, BBTE Filkozófiai Doktori Iskola, EMFT, Kolozsvár; a konferencia fővédnöke.
2014. november 7–8.: Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd III. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár; BT szervezőbizottsági tag. 
2014. május 9.: A filozófiai doktori kutatások applikatív dimenziói. Doktorandusz konferencia, Filozófiai Doktori Iskola, BBTE, Kolozsvár.
2013. október 18–19.: Játék és tudomány. Interdiszciplináris párbeszéd II. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár; BT szervezőbizottsági tag. 
2013. május 10.: Filozófiai alap- és alkalmazott kutatások inter- és transzdiszciplináris perspektívában. Doktorandusz konferencia, Filozófiai Doktori Iskola, BBTE, Kolozsvár.
2012. május 4–5.: Paradigmaváltás és kommunikáció. Interdiszciplináris párbeszéd I. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár; BT szervezőbizottsági tag.
2011. május 20.: Válságtapasztalatok és etikai távlatok. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia (Conference of Applied Ethics Cluj). BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár; társszervező: dr. Ungvári Zrínyi Imre docens.
2010. május 22.: Doktoranduszok minikonferenciája. V. Filozófus Nyílt Napok, BBTE, Kolozsvár.
2009. május 22.: Doktoranduszok minikonferenciája. IV. Filozófus Nyílt Napok, BBTE, Kolozsvár.
2005. november 24.: Bolyai Egyetem Emlékkonferencia. A Bolyai egyetem létrehozásának 60. évfordulója alkalmából. Partiumi Egyetemi Napok, PKE, Nagyvárad.
2005. november 19.: Bolyai Egyetem Emlékkonferencia. A Bolyai egyetem létrehozásának 60. évfordulója alkalmából. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben társrendezvénye. Bolyai Társaság, Kolozsvár.
2005. október 22.: Tanítható-e ma a filozófia? A filozófia oktatásának lehetőségei az egyetemi szerkezetváltás összefüggésében, tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár. 
2001. november 3.: A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia, tanévnyitó konferencia, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport-magyar tagozat, Kolozsvár. 
2000. október 27–30.: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben, nemzetközi konferencia a Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszéke és a kolozsvári BBTE Filozófia Tanszékcsoportja magyar oktatóinak közös szervezésében, Miskolc–Kolozsvár.

Előadások nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken

A másik szempontjára való tekintettel ‒ Új kihívások az etika oktatásában ‒ filozófiai tradíciók és alternatív módszerek c. konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Filozófia Tanszék; Miskolci Akadémiai Bizottság, Eger, 2017. november 23–24.
A horizontális transzcendencia ‒ A Reformáció aktualitásai. Interdiszciplináris műhelykonferencia, BBTE, BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár, 2017. március 17–18.
A különbség szimulakruma(i) ‒ A szimulakrumok és a beteljesülés ígérete. VI. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, BBTE, MFI, Kolozsvár, 2017. február 25.
A felejtés démona ‒ Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd, V. interdiszciplináris nemzetközi konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár, 2016. október 21–22.
Az idegen nézőpontja ‒ Hermeneutikai Kutatócsoport, MTA ‒ ELTE konferenciája, Budapest, 2016. május 26–28. 
Despre posibila funcție terapeutică a hermeneuticii filosofice ‒ „Diaspora și prietenii săi” c. nemzetközi konferencia, Nevelésügyi Minisztérium, UEFISCDI, Nyugati Egyetem, Temesvár, 2016. április 25–28. 
A magunkrapillantás követelménye ‒ EMFT Tanulmányi napok, Kolozsvár, 2016. április 20. 
Egyedül az ember... ‒ Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd, IV. interdiszciplináris nemzetközi konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár, 2015. november 6–7.
Az applikáció mint jogképzés. ‒ A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Jogfilozófusok kolozsvári találkozása. EME, Sapientia‒EMTE, Kolozsvár, 2015. november 6–7.
A kérdezés mint erőszak ‒ Lábjegyzetek Platónhoz (14.) Az agresszió c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, a Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszéke, a MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, Szeged, 2015. május 15–16.
Alapkutatás és interdiszciplinaritás a kolozsvári Filozófiai Doktori Iskolában. ‒ Találkozáspontok. Magyarországi és romániai doktoranduszok közös konferenciája, DOSZ, RODOSZ, BBTE Filkozófiai Doktori Iskola,  Kolozsvár, 2015. március 27–28.
A hermeneutikai beállítódás szükségessége és lehetőségei a mai magyar filozófiai kultúrában ‒ A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Filozófiai szekció. Pro Philosophia Alapítvány, EME, MFI, AFKK, BBTE, Kolozsvár, 2014. november 22.
Az ismétlés ritmusa ‒ Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd, III. interdiszciplináris nemzetközi konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár, 2014. november 7–8.
Az intézmény mint közép ‒ Intézmény, lázadás, ethosz. Közelítések a bürokratikus hatalomhoz. IV. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, BBTE, MFI, Kolozsvár, 2014. június 7.
A bizalom közege ‒ Lábjegyzetek Platónhoz (13.) A bizalom c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszék, a MTA SzAB, Szeged, 2014. május 15–16.
A cselekvés értelme ‒ Egy jeles kolozsvári filozófus. 90 éve született Tordai Zádor. EMFT Tanulmányi napok, Kolozsvár Társaság, Kolozsvár, 2014. április 11.
A nyelv csendje ‒ A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – Filozófia szekció, EME, Kolozsvár, 2013. október 23.
Az önformálás (inter)kultúrája ‒ Teória és praxis. Az önformálás filozófiai és etikai dimenziói c. konferencia, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, 2013. november 14–15.
A játék mint átváltozás ‒ Játék és tudomány. Interdiszciplináris párbeszéd, II. Interdiszciplináris nemzetközi konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár, 2013. október 18–19.
A saját életemet élni... ‒ Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák. III. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, BBTE, MFI, Kolozsvár, 2013. június 8.
A valamit mondó hang ‒ Fogalom és kép 4. – Hang, hangzás, dallam c. tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE MFI, EMFT, Kolozsvár, 2012. október 27.
A megértő kommunikáció kultúrája ‒ Életterünk, a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái. II. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, BBTE, MFI, Kolozsvár, 2012. május 19.
A Másik szólítása ‒ Lábjegyzetek Platónhoz (11.) A szerelem c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszék, a MTA SzAB, Szeged, 2012. május 17–18.
A tudománykommunikáció lehetőségei ‒ Paradigmaváltás és kommunikáció. Interdiszciplináris párbeszéd, I. Interdiszciplináris nemzetközi konferencia, Bolyai Társaság‒BBTE, Kolozsvár, 2012. május 4–5.
Megmutatkozás és megszólalás. ‒ Fogalom és/vagy kép III.  c. tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE MFI, EMFT, Kolozsvár, 2011. október 29.
Az életgyakorlat válsága. ‒ Válságtapasztalatok és etikai távlatok. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia. BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2011. május 20.
Észnél lenni ‒ Lábjegyzetek Platónhoz (10.) Az ész c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszék, MTA SzAB, Szeged, 2011. május 12–13.
Valóságépítő virtualitás ‒ Reális és virtuális terek találkozása c. Új Média Konferencia, Sapientia–EMTE Műszaki és Humántudományi Kar, Marosvásárhely, 2011. március 4–5.
Multi- és/vagy interkulturális egyetem? ‒ Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban. A Magyar Tudomány Ünnepe. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, 2010. november 11–12.
A kép nyelvi dimenziója ‒ Fogalom és/vagy kép II.  Képekben gondolkodni ‒ képekkel bánni. Filozófia, társadalomtudomány, visual culture c. tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, EMFT, KAB‒Filozófia Szakbizottság, Kolozsvár, 2010. október 23.
Az akarat mint válasz ‒ Lábjegyzetek Platónhoz (9.) Az akarat c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszék, MTA SzAB, Szeged, 2010. május 13–14.
A felelősség ‒ hermeneutikai megközelítésben ‒ Kockázati társadalom és felelősség c. nemzetközi konferencia, Ethosz Tudományos Egyesület, Alkalmazott Filozófiai Társaság, MTA SzAB, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2010. április 29–30.
Az a priori problémája Köteles Sámuel filozófiai rendszerében – Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében c. nemzetközi konferencia, Miskolci Egyetem, BTK, Filozófia Intézet, Bükkszentkereszt, 2009. november 20–21.
A fogalomalkotás mint nyelvi történés – Fogalom és/vagy kép I. A fogalom ma. Hagyományos, elmefilozófiai, tipologikus és diszciplináris megközelítések c. tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2009. október 17.
Az értelmezés szabadsága – Lábjegyzetek Platónhoz (8.) A szabadság c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszék, MTA SzAB, Szeged, 2009. május 14–15.
Az igazságosság játéka – Lábjegyzetek Platónhoz (7.) Az igazságosság c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszéke, MTA SzAB, Szeged, 2008. május 15–16.
Közösség és egyén – hermeneutikai nézőpontból – Közösség és instabilitás c. nemzetközi konferencia, Alkalmazott Filozófiai Társaság, MTA SzAB, Kecskemét, 2008. április 11–12.
Az új média hermeneutikája – Új média és kommunikatív magatartás c. Új Média Konferencia, Sapientia–EMTE Műszaki és Humántudományi Kar, Marosvásárhely, 2008. febr. 29. – márc. 1.
Európa másik arca – Európaiság és filozófia. Az európai egység alapja az európai filozófia c. tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2007. október 27.
A gyűlölet-beszéd – Lábjegyzetek Platónhoz (6.) A gyűlölet c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA SzAB, Szeged, 2007. május 10–11.
A közös nyelv problémája – Az interkulturalitás filozófiai problémái c. tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2006. november 11. 
A lelkiismeret szava – Lábjegyzetek Platónhoz (5.) A lelkiismeret c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA SzAB, Szeged, 2006. május 11–12.
A filozófiatanítás mint képzés – Tanítható-e ma a filozófia? A filozófia oktatásának lehetőségei az egyetemi szerkezetváltás összefüggésében c. tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2005. október 22.
A barátság hermeneutikájáról – Lábjegyzetek Platónhoz (4.) A barátság c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA SzAB, Szeged, 2005. május 19–20.
Közösség-e a kisebbség? – Egyén, állam, közösség c. tanévnyitó konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2004. november 13.
A XX. századi magyar filozófiatörténet-írás módszertani vonatkozásairól – Megidézett reneszánsz c. nemzetközi konferencia Hanák Tibor születésének 75. évfordulójára, Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszék, Miskolci Akadémiai Bizottság, Miskolc, 2004. szeptember 9–11.
A bűn problémája és a végesség tapasztalata – Lábjegyzetek Platónhoz (3.) A bűn c. konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA SzAB, Szeged, 2004. május 13–14.
A megértés módján élni... – Életelvek, értékek, gyakorlat c. nemzetközi konferencia, Alkalmazott Filozófiai Társaság, Kecskemét, 2004. április 23–24.
„A dolog maga” – „Arról, ami állítható” c. tanévnyitó konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2003. november 22.
A hallgatás retorikája – Nyelv – érvelés – meggyőzés c. tanévnyitó konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2003. október 2–3.
Sokféleség és egység a kommunikációban – Pluralitás és kommunikáció, tanévnyitó konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport–magyar tagozat, Kolozsvár, 2002. október 26.
Az erkölcsi tapasztalat mint élő beszéd – Kijelentés, norma, cselekvés c. tanévnyitó konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézet és Nyelvfilozófiai Kutatócsoport, Budapest, 2002. szept. 26–27.
Lehetséges-e a hermeneutikai diskurzus? – Filozófiai diskurzusok c. konferencia, EKTF, Eger, 2002. június 6–7.
Az erdélyi magyar társadalomtudományi kutatások. 1990-2001 – Tudomány és önismeret Erdélyben. 1990-2001, Sapientia Alapítvány–KPI, Kolozsvár, 2002. június 1.
Az alkalmazás értelme – Az alkalmazott filozófia esélyei c. nemzetközi konferencia, Alkalmazott Filozófiai Társaság, MTA SzAB, Kecskemét, 2002. március 22–23.
A filozófia alkalmazásának hermeneutikai aspektusai – A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia c. tanévnyitó konferencia, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport‒magyar tagozat, Kolozsvár, 2001. november 3.
A keresztény hagyomány és a modern ember viszonya Mircea Eliade felfogásában – Isten arca és/vagy a szentség megnyilvánulása a zsidó és a keresztény hagyományban c. konferencia, Posticum–Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület, Nagyvárad, 2001. október 26–27.
Egy kisebbségi létparadoxon filozófiai hátteréről – Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben c. nemzetközi konferencia, Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszék, BBTE Filozófia Tanszékcsoport‒ magyar tagozat, Miskolc–Kolozsvár, 2000. október 27–30.
Dialógus és politikai kultúra – Európaiság – politikai és morális kultúra c. nemzetközi konferencia, Szegedi Tudományegyetem JGYTF Kar, Kecskemét, 2000. október 27–28.
A közép-európaiság lehetőségéről – Európa közepe ‒ Közép-Európa? c. konferencia, Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszék, Szeged, 2000. október 13–14.
A hermeneutikai tudat csapdája – Nyelv, megértés, interpretáció c. tanévnyitó konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2000. október 5–8.
A hermeneutika mint alkalmazott filozófia – Párbeszédben a világ sorsával ‒ a filozófia lehetőségei a globalizálódó világban c. konferencia, EKTF, Eger, 2000. szeptember 28–29.
A hermeneutikai szemlélet esélyei az ezredfordulón – Filozófia sz ezredfordulón c. konferencia, MTA Filozófiai Intézete, Kecskemét, 2000. március 24–26.
Az európai racionalitás két arca – Európai integráció – európai filozófia c. nemzetközi konferencia, JATE, Szeged, 1998. szeptember 17–18.
Derrida Marx-képéről – Derrida és Marx c. nemzetközi konferencia, JGYTF, Szeged, 1996. október 31.
A tudomány és a filozófia viszonya Böhm Károly felfogásában – Böhm Károly nemzetközi konferencia, BBTE, Kolozsvár, 1996. október 17–19.
A Descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben – A kartézianizmus négyszáz éve c. nemzetközi konferencia, JATE, Szeged, 1996. szeptember 25–28.
A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről – Alternatív tradíciók a magyar filozófiai kultúrában c. nemzetközi konferencia, Miskolci Egyetem, 1996. január 16–18.

Szerkesztői és kiadói tevékenység

Szakszerkesztő:
1998-tól: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia; tudományos testületi tag; 2014-től: szerkesztő, doktori melléklet (Special Issue).
1997-től: Erdélyi Múzeum (EME); szerkesztőbizottsági tag, filozófiai szakszerkesztő.

Szerkesztőbizottsági tag:
2011-2014: Journal for Communication and Culture (Institute for Communication and Culture); tudományos testületi tag.
2009-től: Többlet (EMFT); szerkesztőtanácsi tag.
2002-től: Journal for Study of Religions and Ideologies (S.A.C.R.I.); tudományos testületi tag.
1998-tól: Kellék (Pro Philosophia Alapítvány); szerkesztőbizottsági tag (1998-2004), tudományos testületi tag (2005-től).

Könyvkiadás:
2006-tól: Egyetemi Műhely Kiadó (Bolyai Társaság) Kolozsvár, alapító igazgató. 
könyvkiadói lektorálás, szerkesztés: Casa Cărții de Știință (Kolozsvár), Editura Didactică şi Pedagogică (Bukarest), Egyetemi Műhely Kiadó (Kolozsvár), Erdélyi Híradó (Kolozsvár), Komp-Press–Korunk Baráti Társaság (Kolozsvár), Mentor (Marosvásárhely) Presa Universitară Clujeană (Kolozsvár), Pro Philosophia (Kolozsvár), Scientia Kiadó (Kolozsvár).

Szakmai szervezeti tagság
2009: Román Filozófiai Társaság
2009: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, alapító tag
2008: MTA KAB, Filozófiai szakbizottság, szavazati jogú tag
2002: Alkalmazott Filozófiai Társaság
2000: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
2000: Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag 
1994: Magyar Filozófiai Társaság
1991–1995: Interdialog Társaság, szervezőbizottsági tag
1990: Bolyai Társaság; 2005–2011: a BT elnöke; 2011-től választmányi tag
1990: Erdélyi Múzeum-Egyesület

5.    Kitüntetések

2016: BBTE Szenátora. Érdemoklevél a BBTE Szenátusában végzett tevékenységért
2011: Az év tanára. BBTE díj az oktatásban elért eredményekért
2010: Az év tanára. BBTE díj az oktatásban elért eredményekért
2009: Az év tanára. BBTE díj az oktatásban elért eredményekért
2009: Gróf Mikó Imre Emlékérem, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységért
2007: BBTE Érdemoklevél a kiváló tudományos teljesítményekért
2006: JSRI-díj a hermeneutikáért. (Vallás- és Ideológiakutatási Akadémiai Társaság ‒ S.A.C.R.I.)
2002: BBTE Érdemoklevél az intézményfejlesztéséhez való hozzájárulásért
2001, 2002, 2004, 2005, 2006: Diákbarát Oklevél, VI., V., VII., VIII., IX. ETDK